Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası sigortalının ifa ettiği işlerden dolayı, meydana gelebilecek bir hadise neticesinde üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya mallarında ziya ve hasar oluşması nedeniyle sigortalıya düşecek hukuki sorumluluğu karşılar.

Kasten veya bilerek sebep olunan zarar ve ziyan talepleri, sigortalıya bir hizmet sözleşmesi ile bağlı kimseler ile aile efradı tarafından gerçekleştirilen zarar ve ziyan talepleri teminat dışındadır.

Paylaş: