Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin gelir elde ettiği dönemde düzenli tasarrufta bulunmalarını, tasarrufların yatırıma yönlendirilmesiyle birikim oluşturmalarını ve emeklilik döneminde düzenli gelir elde etmelerini sağlayacak gönüllülük esasına dayalı bir sistemdir. Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından denetim altında tutulan ve özel emeklilik şirketleri tarafından faaliyetleri yürütülen BES, kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı niteliktedir.

Fiil ehliyetine sahip herkes sisteme dahil olabilir. 10 yıl katkı payı yatıran ve 56 yaşını dolduran katılımcılar emeklilik hakkı elde ederler. Katılımcı, sözleşmesinin dahil olduğu emeklilik planını yılda en fazla dört defa, katkı payının ve birikiminin değerlendirildiği fonları ve bu fonların dağılım oranlarını yılda en fazla altı defa değiştirebilir. Ayrıca başka şirketten aktarımla gelen sözleşmeler hariç,  bir emeklilik şirketinde iki yılı dolduran sözleşmenin katılımcısı talep ederse ilgili sözleşmedeki birikimini başka emeklilik şirketine aktarabilir. Başka şirketten aktarılan sözleşmelerin ise şirkette en az bir yıl bulunmaları durumunda tekrar aktarılmaları mümkündür. Katılımcı sistemde bulunduğu sürece devlet katkısından faydalanır. %25 devlet katkısı ile çok daha avantajlı hale gelen sisteme yatırılan her 100 TL için devlet de katılımcı adına 25 TL katkıda bulunur. Yani sistemdeki her 100 lira 125 lira olarak değerlenir. Buna fon getirileri de eklendiğinde, emeklilik için karlı ve doğru bir yatırım yapılmış olur.

Katılımcı emekliliğe hak kazandığında emeklilik hesabındaki birikimini toplu olarak alabileceği gibi, yaptıracağı yıllık gelir sigortası ile ömür boyu veya belirli süreler için düzenli olarak emekli maaşı alabilir. Katılımcının, emekliliğe hak kazanmadan da sistemden ayrılması mümkündür.

Paylaş: