Bireysel Emeklilikte Devlet Katkısı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişiklikle çalışanların ve beyannameye tabi mükelleflerin ödedikleri katkı payı tutarlarını belli oranlarda gelir vergisi matrahlarında indirim yapabilmesini sağlayan uygulama kaldırılmıştır. Yerine sisteme dahil olan tüm katılımcıların yararlanabileceği devlet katkısı uygulaması getirilmiştir.

Yeni düzenleme ile bireysel emeklilik hesabına yatırdığınız her katkı payı için katkı payınızın %25'ine karşılık gelen tutar, sözleşmenize bağlı devlet katkısı hesabınıza yatırılır. Devletin bir takvim yılı içerisinde ödeyeceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ait yıllık brüt asgari ücretin %25'i ile sınırlıdır. Birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olmanız durumunda alabileceğiniz devlet katkısı miktarı yıllık brüt asgari ücretin %25'ini geçemez. Yatırılan devlet katkıları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen yatırım araçlarında değerlendirilir.

Bireysel Emeklilik Sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar devlet katkısı ve varsa getirilerinin tamamına hak kazanır. Vefat durumunda ilgili tutar katılımcının lehdar ya da lehdarlarına ödenir.

Katılımcıların sistemde uzun süre kalmalarını teşvik etmek ve devlet katkısı uygulamasından en yüksek düzeyde yararlanmalarını sağlamak amacıyla devlet katkısı için hak ediş süresi kademeli olarak hesaplanır.

1 Ocak 2013'ten Sonra Sistemde Geçirilen Süre Hak Ediş Oranı
3 yıldan 6 yıla kadar %15
6 yıldan 10 yıla kadar %35
10 yıl ve daha fazla %60
Emeklilik, vefat, maluliyet %100

Ayrıca 1 Ocak 2013 tarihinden önce Bireysel Emeklilik Sistemi'ne üye katılımcılar için ek bir fayda daha sağlanmıştır. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren üç yıl sistemde kalmak koşulu ile üç yılın sonunda bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki süreler devlet katkısı hak etme sürelerine eklenecektir:

1 Ocak 2013'ten Önce Sistemde Geçirilen Süre Eklenecek Süre
3 yıldan fazla 6 yıldan az ve 6 yıl 1 yıl
6 yıldan fazla 10 yıldan az ve 10 yıl 2 yıl
10 yıldan fazla 3 yıl

Devlet katkısı ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.
Paylaş: