Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası

Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mesleki Sorumluluk Sigortası, mesleğinizi icra ederken üçüncü şahıslardan tarafınıza geri dönebilecek olumsuz tazminat talebi risklerine karşı sizi korur.

Mali Müşavirler ve muhasebeciler mesleklerini ifa ederken yapılan hata, ihmal, eksiklik ve kaza sonucunda ödenecek tazminatlar yüksek maliyetlere ulaşır. "Mesleki Sorumluluk Sigortası" üçüncü şahıslara verilecek zarar ve ziyan nedeniyle sigortalıya yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerini, tedavi masrafı, sürekli maluliyet durumunda maluliyet tazminatını, vefatı halinde ise kanuni hak sahiplerine vefat tazminatını kapsar.

Paylaş: