Hayat Sigortası

Hayat sigortası olası ecelen/kazaen yaşam kaybı, kalıcı bir sakatlık ya da ciddi sağlık riskleri durumunda kendiniz ya da sevdiklerinizin yaşam standartlarını koruyabileceğiniz, çocuklarınızın eğitimlerine devam etmelerini sağlayabileceğiniz finansal bir risk ürünü ve/veya tam ya da kısmi birikim ürünüdür.

Hayat Sigortaları, öncelikli olarak ana teminat olan vefat teminatını içerir. Sigortalının vefat etmesi veya başına istenmeyen bir olay gelmesi durumunda devreye girer. Hayat Sigortaları, sigortalının önceden belirtmiş olduğu kişi ya da kanuni varislere sigorta belirlenmiş teminatları öder.

Hayat sigortalarında tercih edeceğiniz poliçeye göre vefat teminatının yanında ödeyeceğiniz ek primlerle kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları, kritik hastalıklar gibi teminatlara da sahip olmanız mümkündür.

Paylaş: