İnşaat Tüm Riskler Sigortası (ALL RISKS)

Doğal afetlerin ve ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı ülkemizde çeşitli ölçekteki tüm yatırımların güvence altına alınması oldukça önem taşır.

İnşaat All Risks Sigortası'nın gerekliliği; projenin devamlılığının sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkar. İnşaat All Risks Sigortası; İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,

  • Doğal afetler (deprem, sel, toprak kayması, fırtına...)
  • Yangın, yıldırım, infilak
  • Hırsızlık
  • Şantiye-işletme kazaları
  • Dikkatsizlik, sabotaj

gibi nedenlerle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır.

Paylaş: