Nakliyat Sigortaları

Nakliyat sigortaları kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları esnasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlar. Nakliyat sigortasında sigortalı, tedbirli davranmak ve naklettirdiği malların korunması için kendine düşen önlemleri almakla yükümlüdür. Ayrıca, taşınacak mallarla ilgili olarak sigortacıya verilecek bilgilerin taşıma belgelerindeki bilgilerle aynı olması gerekir. Savaş, grev, kargaşalık ve halk hareketleri gibi rizikolar ayrıca sigorta edilebilir.

Nakliyat sigortasında, sigortalının kasti hareketlerinden meydana gelen zararlar, olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmadan kaynaklı hasarlar ile malların kendi kusuru veya ambalaj yetersizliğinden kaynaklı hasarlar karşılanmamaktadır.

Bir yerden başka bir yere nakledilen yüklerin, malların bu taşıma esnasında gerek taşınan araç üzerinde ve gerekse bu sevkiyata bağlı olarak depolandıkları yerlerde uğrayacağı zararları sigorta eder. Kamyon, gemi, tren ve uçakla tüm dünya ülkelerinden Türkiye'ye ve Türkiye'den de tüm dünya ülkelerine yapacakları sevkiyatlarla, Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılacak tüm yurtiçi sevkiyatlarını aşağıdaki teminatlarla güvence altına alır.

Paylaş: