Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

6 Şubat 2015 tarihinde yayımlanan 29259 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için sigorta poliçesi yaptırmak zorundadırlar.

Ferdi kaza sigortası genel şartlarına göre, sigortalının, sigorta poliçesi süresi içinde, ani ve dışarıdan gelen bir tehlike neticesinde ve kendi iradesi dışında vefatı ya da bedensel olarak uğradığı zararlar, ferdi kaza sigortası poliçesi ile güvence altına alınmış olur.

Zorunlu bir sigortadır. Yıllık olarak düzenlenir.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin..
Paylaş: